Ωρολόγιο πρόγραμμα 2/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα 1ο Τμήμα συνδ/λίας 2ο Τμήμα συνδ/λίας
Γενική
συνδ.
Α.Γ,Δ
Α Τάξεις Γ, Δ Ώρες
1ου
τμήμ.
Γενική συνδ.
Β,Ε,ΣΓ
Β Τάζεις
Ε, ΣΤ
Ώρες
2ου
τμήμ.
Γ Δ Συνδ.
Γ,Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε,ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2/2 1 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 7 7 14 7 7 14
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4/2 4/2 4/2 6 4/2 3/2 3/2 5
4. ΙΣΤΟΡΙΑ 2/2 1 2/2 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 3/2 3/2 3 3/2 3/2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ 3/2
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ ½ ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 1/2 ½ 1 ½ ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 1 2/2 1
11. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 3/2 3/2 3 3/2 2/2 5/2
ΣΥΝΟΛΟ 1 12½ 2 2 12 ½ 30 1 12 ½ 1 ½ 1 ½ 14 ½ 30

Παρατηρήσεις:

Δεν αποκλείεται η συγκρότηση του 1ου Τμήματος με τις τάξεις Β, Γ, Δ και του 2ου με τις τάξεις Α, Ε. ΣΤ.