Ιστορία του σχολείου μας

Σύμφωνα με τα αρχεία του Σχολείου μας αλλά και από σκόρπιες προφορικές πληροφορίες, το Δημοτικό Σχολείο υπήρχε προ του 1895. Στεγαζόταν και λειτουργούσε σε διάφορα ιδιόκτητα σπίτια του χωριού , στους ιδιοκτήτες των οποίων πλήρωνε νοίκι το Δημόσιο.

Με βάση τα στοιχεία της Περιφερειακής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας , το 1967 τοποθέτησε προκατασκευασμένο κτίριο στο οποίο στεγάστηκε το Δημοτικό Σχολείο και λειτούργησε σαν 3/θέσιο.

Το 1996 κτίστηκε νεότερο σχολείο , στο ίδιο οικόπεδο , με δαπάνη το Δημοσίου και έκτοτε μέχρι το Σεπτέμβρη του 2003 λειτουργούσε πάλι σαν 3/θέσιο και νηπιαγωγείο.

Απ? το Σεπτέμβρη του 2003, ελλείψει μαθητών , το μεν νηπιαγωγείο έπαυσε τη λειτουργία του, το δε Δημοτικό πότε λειτουργεί σαν 2/θέσιο και πότε σαν 3/θέσιο.

sch1