Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου

 

08:00-08:10 10′ Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40 90′ 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)
09:40-10:00 20″ Διάλειμμα
10:00-11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)
11:30- 11:45 15 Διάλειμμα
11:45-12:25 40′ 5η ώρα
12:25-12:35 10′ Διάλειμμα
12:35-13:15 40′ 6η ώρα