Ο τόπος μας

Το χωριό μας ανήκει στο Νομό Ηλείας. Από την 1-1-99 ανήκει στο νέο Δήμο Ωλένης με έδρα το χωριό Καράτουλα, σαν Δημοτικό Διαμέρισμα. Έχει 500-550 κατοίκους σε 125-130 οικογένειες. Το παλαιότερο όνομά του ήταν Ρεντεντού, ενώ απ’ το 1938 ονομάζεται Χειμαδιό, δηλαδή τόπος πρόσφορος για καλύτερη διαβίωση και παραμονή κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η θέση που έχει κτισθεί (άγνωστο πότε) είναι στο ΒΔ τμήμα του λεκανοπεδίου του Δήμου Ωλένης, σε επίπεδο λοφίσκο με υψόμετρο 140. Έχει θέα όλο το λεκανοπέδιο μέχρι τα όρια του Δήμου Ολυμπίων. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι αγρότες με κύριες καλλιέργειες τη σταφίδα, τα αμπέλια και τις ελιές.

 

village